Adam a Eva, Apple a mystifikace?

18. července 2013 v 8:19 | blog-2grafici |  Logo a značka
Rozhodl jsem se, propagovat náš blog v rubrice "Téma týdne". Téma "Zakázané ovoce", nabízí široký prostor pro lechtivé příspěvky. Já bych si ovšem přál, aby se náš blog ubíral jiným směrem. Věnujeme se především grafickému designu a proto nabízím něco z trochu jiného soudku.Adam a Eva

Ve starém zákoně se můžeme dočíst o příběhu Adama a Evy. Uprostřed rajské zahrady rostl strom s jablky poznání. Ten kdo je snědl, začal o věcech přemýšlet. Bůh zakázal Adamovi i Evě jablka jíst. Někdy v této době vzniklo i slovní spojení "zakázané ovoce". Eva ovšem lehkovážně jablko utrhla a společně s Adamem jej snědli. Dopustili se tak hříchu a Bůh je za jejich troufalost, vyhnal z ráje.


Apple

Kdo by v dnešní době neznal společnost Apple? Kdyby jste náhodou váhali, napoví vám loga, kterými se společnost prezentovala od roku 1976 až do dnes. Nechci tady machrovat a psát vám ke každému logu datum vzniku a jejích autory. (i když bych klidně mohl). Raději se zaměříme na spojitost loga s příběhem o Adamovi a Evě. Jediné pojítko je jablko (Apple). Tato spojitost není čistě náhodná. Původní koncept marketingu vycházel ze slovních spojení "zakázané ovoce" a "jablko poznání". Nabízíme něco nového, nepoznaného a je to tak skvělé, že si to ani nezasloužíš. Mimochodem tento marketing v 70. letech fungoval a funguje do dnes.


Mystifikace?

Prvotní logo společnosti Apple moc lidí už nezná. Je to to v vlevo. Až se trochu zorientujete řeknete si: "O čem to tady ten člověk plácá?" Ano je to tak. Na levém obrázku v logu není Adam a Eva, ale nějaký pán pod stromem. Bystřejší z vás určitě poznali i to že se jedná o Isaaca Newtona. Pro ty ostatní jenom v krátkosti upřesním, že Isaac Newton byl fyzik, který popsal gravitační zákony. Spadlo mu totiž jablko na hlavu a chtěl zjistit proč. To je už ale jiný příběh. Vraťme se ale zpátky k Adamovi a Evě. Někteří lidé se domnívají, že původní návrh loga společnosti Apple, vypadal podobně jako obrázek vpravo. Ten byl ovšem z mnoha důvodů zamítnut. Přispěla tomu hlavně generace květinových dětí, která se od tradičních hodnot spíše odkláněla.


Věřte si čemu chcete. Možná jde o výplod mé choré hlavy, nebo je to pravda. Můžeme jen diskutovat o tom, zda jablko v logu společnosti Apple nakousl Adam či Eva, nebo je jenom otlačené od tvrdé hlavy Isaaca Newtona.
 


Katalogy a letáky obecně

17. července 2013 v 16:01 | Róbert Kelemen |  Katalogy a letáky
Katalogy a letáky jsou součástí firemního stylu, kterým se firma prezentuje okolí a zákazníkům. Jde především o prvotní seznámení zákazníka s firmou, nabízenými službami, nebo produkty. Můžete je využít při obchodních jednáních s novým zákazníkem, nebo prezentovat firmu či produkt na veletrzích a výstavách. Hodně využívané je rozesílání katalogů a letáků svým potencionálním zákazníkům. Zde můžeme využít klasickou tištěnou formu, nebo modernější a levnější formu elektronickou v podobě e-mailu.
 


Firemní tiskoviny obecně

17. července 2013 v 15:59 | Róbert Kelemen |  Firemní tiskoviny
Firemní tiskoviny jsou součástí firemního stylu, kterým se firma prezentuje okolí a zákazníkům. U firemních tiskovin jde především o interní a externí komunikaci obchodního charakteru. Vytvoříme firemní tiskoviny dle potřeb firmy s ohledem na přesnost, funkčnost a použitelnost.

Corporate identity obecně

17. července 2013 v 15:58 | Róbert Kelemen |  Corporate identity
Corporate identity znamená firemní styl, kterým se firma prezentuje okolí a zákazníkům. Primárně jde o předmět podnikání, hodnoty, přístup ale i další charakteristické vlastnosti. Při tvorbě firemní identity se využívá grafický design k docílení jednotného firemního vzhledu tiskovin, propagačních materiálů a online propagaci. Prvky Corporate identity musí být úzce graficky propojené tak, aby se firma prezentovala konzistentně, což zvyšuje její důvěryhodnost.

Logo, značka obecně

17. července 2013 v 15:52 | Róbert Kelemen |  Logo a značka
Logo firmy, nebo značka produktu je první co zákazník vidí. První dojem je z pravidla velmi důležitý. Z toho vyplývá, že podobě loga, nebo značky je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Logo nebo značka by měly zákazníka zaujmout a vzbudit v něm důvěru. Měly by být jednoduché, snadno rozpoznatelné a nezaměnitelné.

Kam dál